Onze Diensten

PROJECTONTWIKKELING

Onze Projectontwikkeling B.V. is een onderneming opgericht door Bouw- en aannemingsbedrijf Van Hoorn & Van der Kley B.V. want onze visie reikt verder dan alleen bouwen.
Wij zijn actief als projectontwikkelaar van hoogwaardige woningen en appartementen. De projecten leveren bijzondere, zich in de markt onderscheidende eindproducten op. Wij beschikken over de flexibiliteit en inventiviteit die nodig is om bij elke locatie steeds opnieuw een inspirerend plan te bedenken en te vertalen naar vormgeving, organisatie en planproces.

Wij hebben ruime ervaring met de vastgoedmarkt en grondige kennis van alle projectfasen. Dit vertaalt zich naar de ontwikkeling van projecten vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

Een doordachte planopzet en architectuur afgestemd op de te ontwikkelen locatie staan centraal in het opzetten van een project. Multifunctionaliteit, waarborging van kwaliteit en het bewust omgaan met het milieu zijn daarbij uitgangspunten voor elke ontwikkeling.

Met name de laatste jaren hebben wij uitgebreide ervaring opgedaan met intensief grondgebruik, individueel en collectief particulier opdrachtgeverschap en herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden. Door architecten en opdrachtgevers wordt regelmatig een beroep gedaan op onze specialistische kennis.

Projectontwikkeling

Projectontwikkeling