Onze Diensten

UTILITEITSBOUW

Gaat u een nieuw bedrijfspand bouwen en zoekt u een aannemer?
Bij utiliteitsprojecten is vaak sprake van een uitgebreid programma van eisen. Wij hebben bij tal van projecten bewezen uitstekend om te kunnen gaan met de eisen en wensen van de opdrachtgevers. Op diverse plaatsen zijn utilitaire werken tot grote tevredenheid van de klant opgeleverd: bedrijfsgebouwen, bouwmarkten en winkels. Dat heeft alles te maken met onze constructieve denkwijze en grote betrokkenheid: op deze wijze kunnen projecten binnen de gestelde tijd en het bepaalde budget worden gerealiseerd.

Wij zijn voortdurend in beweging. Dat is noodzakelijk in een markt waarin de concurrentie sterk is gegroeid en waarin logistieke processen en nieuwe productietechnieken onlosmakelijk verbonden zijn met de algemene bedrijfsvoering.

Door de korte lijnen in onze organisatie springen wij snel en adequaat in op de wensen en eisen van onze opdrachtgevers. Ook als zich onvoorziene zaken voordoen, denken wij mee over oplossingen of alternatieven, die alsnog zorgen voor een uitstekend resultaat. Wij nemen graag deel aan bouwteams; onze grote kennis en ervaring op het gebied van organisatie, kostenbeheersing en kwaliteitsbewaking komen dan optimaal tot hun recht.

Projecten Utiliteitsbouw

Utilliteitsbouw Impressies