Onze Diensten

WONINGBOUW

Wij zijn mede na de oprichting van onze eigen B.V. “projectontwikkeling” in staat woningbouwprojecten te realiseren. Op diverse plaatsen zijn woningbouwprojecten tot grote tevredenheid van de klant opgeleverd. Dat heeft alles te maken met onze begeleiding tijdens uitvoering van de werkzaamheden, constructieve denkwijze en grote betrokkenheid.

Op deze wijze kunnen projecten binnen de gestelde tijd en het bepaalde budget worden gerealiseerd. Wij zijn voortdurend in beweging. Dat is noodzakelijk in een markt waarin de concurrentie sterk is gegroeid en waarin logistieke processen en nieuwe productietechnieken onlosmakelijk verbonden zijn met de algemene bedrijfsvoering. Door de korte lijnen in onze organisatie springen wij snel en adequaat in op de wensen en eisen van onze opdrachtgevers. Ook als zich onvoorziene zaken voordoen, denken wij mee over oplossingen of alternatieven, die alsnog zorgen voor een uitstekend resultaat.

Projecten Woningbouw

Woningbouw Impressies